BIJLAGE 3 – PERSOONLIJKE INFORMATIE DIE AUTOMATISCH WORDT VERZAMELD

Categorie persoonlijke informatie Verzameld Hoe we het gebruiken Rechtsgrondslag voor verwerking
[Network activity information] Informatie over hoe u de service benadert en gebruikt. Bijvoorbeeld, de website waar u vandaan kwam en de website waar u naartoe gaat wanneer u onze website verlaat, hoe vaak u de service benadert, de tijd waarop u onze service benadert en hoe lang u deze gebruikt, de geschatte locatie waarvan u de service benadert, of u de service benadert vanaf meerdere apparaten, de koppelingen waarop u klikt wanneer u door onze service navigeert of wanneer u communicatie van ons ontvangt, en andere acties die u onderneemt op de service. We gebruiken deze informatie om onze service aan u te presenteren op uw apparaat. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract tussen u en ons.
We gebruiken deze informatie om af te stemmen hoe onze service aan u wordt gepresenteerd. De verwerking is noodzakelijk voor onze legitieme belangen, namelijk het afstemmen van onze service op de gebruiker.
We gebruiken deze informatie om te bepalen welke producten en diensten interessant voor u kunnen zijn voor marketingdoeleinden. De verwerking is noodzakelijk voor onze legitieme belangen, namelijk om onze direct marketing te informeren.
We gebruiken deze informatie om onze service en ons bedrijf te controleren en te verbeteren, inclusief het diagnosticeren en oplossen van technologische problemen en het ontwikkelen van nieuwe producten en services. De verwerking is noodzakelijk voor onze legitieme belangen, namelijk om problemen met onze service te controleren en op te lossen en om onze service in het algemeen te verbeteren.
[Network activity information] Informatie over uw apparaat. We verzamelen ook informatie over computers, tablets, smartphones of andere elektronische apparaten die u gebruikt om verbinding te maken met onze service. Deze informatie kan details bevatten over het type apparaat, model en fabrikant, unieke identificatienummers van apparaten (inclusief bijvoorbeeld een UDID, unieke ID voor adverteerders (“IDFA”), Google Ads-ID of Windows Advertising-ID), mobiele provider, merk en model van besturingssysteem van mobiel apparaat en telefoonnummer, browsers en applicaties verbonden met onze service via het apparaat, uw internetprovider, uw IP-adres en het telefoonnummer van uw apparaat (indien aanwezig).
We gebruiken deze informatie om onze service aan u te presenteren op uw apparaat. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract tussen u en ons.
We gebruiken deze informatie om af te stemmen hoe onze service aan u wordt gepresenteerd. De verwerking is noodzakelijk voor onze legitieme belangen, namelijk het afstemmen van onze service op de gebruiker.
We gebruiken deze informatie om te bepalen welke producten en diensten interessant voor u kunnen zijn voor marketingdoeleinden. De verwerking is noodzakelijk voor onze legitieme belangen, namelijk om onze direct marketing te informeren.
We gebruiken deze informatie om onze service en ons bedrijf te controleren en te verbeteren, inclusief het diagnosticeren en oplossen van technologische problemen en het ontwikkelen van nieuwe producten en services. De verwerking is noodzakelijk voor onze legitieme belangen, namelijk om problemen met onze service te controleren en op te lossen en om onze service in het algemeen te verbeteren.

 

Terug naar privacybeleid