BIJLAGE 2 – INFORMATIE DIE DOOR UW ROBOT WORDT VERZONDEN

Categorie persoonlijke informatie Verzameld Hoe we het gebruiken Rechtsgrondslag voor verwerking
[Network activity information] Gebruiksgegevens van robot en app. Informatie over hoe u uw robot en de product-apps gebruikt, zoals de levensduur en de status van de batterij, het aantal taken, apparaat-ID en locatietoewijzing, app-gebruik, functiegebruik en in-app-transacties. We gebruiken deze informatie om technologische problemen te diagnosticeren en op te lossen De verwerking is noodzakelijk om een contract tussen u en ons uit te voeren en om stappen te ondernemen voordat een contract tussen u en ons wordt gesloten.
We gebruiken deze informatie om onze service aan te passen en om nieuwe producten en functies te ontwikkelen die beschikbaar zijn via onze service. De verwerking is noodzakelijk voor onze legitieme belangen, namelijk het afstemmen van onze service op gebruikers en het ontwikkelen van nieuwe producten en functies voor de service.
We gebruiken deze informatie om bepaalde functies en functionaliteiten van de robot te bieden. De verwerking is noodzakelijk om een contract tussen u en ons uit te voeren en om stappen te ondernemen voordat een contract tussen u en ons wordt gesloten.
[Other Personal Information] Instellingen en voorkeuren voor robotaanpassingen, zoals robotnaam, kamernamen, geplande start-/stoptijden.
We gebruiken deze informatie om de functies en functionaliteit van de service te laten werken, te onderhouden en aan u te leveren. De verwerking is noodzakelijk om een contract tussen u en ons uit te voeren en om stappen te ondernemen voordat een contract tussen u en ons wordt gesloten.
We gebruiken deze informatie om technologische problemen te diagnosticeren en op te lossen. De verwerking is noodzakelijk voor onze legitieme belangen, namelijk het beheren en verbeteren van de service.
We gebruiken deze informatie om onze service aan te passen en om nieuwe producten en functies te ontwikkelen die beschikbaar zijn via onze service.
De verwerking is noodzakelijk voor onze legitieme belangen, namelijk het afstemmen van onze service op de gebruiker en het ontwikkelen van nieuwe producten en functies voor de service.
We gebruiken deze informatie om bepaalde functies en functionaliteiten van het apparaat te bieden.
De verwerking is noodzakelijk om een contract tussen u en ons uit te voeren en om stappen te ondernemen voordat een contract tussen u en ons wordt gesloten.
We gebruiken deze informatie om te bepalen welke producten en diensten interessant voor u kunnen zijn.
De verwerking is noodzakelijk voor onze legitieme belangen, namelijk om onze direct marketing te informeren. 
 [Other Personal Information] Informatie over omgeving robot. Informatie over de ruimten waar u uw robot gebruikt, zoals plattegronden, soorten voorwerpen (gedetecteerd met behulp van de camera op uw robot) samen met een overeenkomstige betrouwbaarheidsfactor voor dat voorwerp en de locatie, de locatie en de betrouwbaarheidsfactor van Wi-Fi-apparaten die zijn verbonden met uw lokale netwerk en Wi-Fi-warmtekaarten. We gebruiken deze informatie om technologische problemen te diagnosticeren en op te lossen. De verwerking is noodzakelijk om een contract tussen u en ons uit te voeren en om stappen te ondernemen voordat een contract tussen u en ons wordt gesloten.
We gebruiken deze informatie om onze service aan te passen, met name ter verbetering van de kwaliteit van de kaart die door uw robot wordt gegenereerd en gebruikt, om deze effectief te laten werken en om nieuwe producten en functies te ontwikkelen die beschikbaar zijn via onze service.
De verwerking is noodzakelijk voor onze legitieme belangen, namelijk het afstemmen van onze service op gebruikers en het ontwikkelen van nieuwe producten en functies. 
We gebruiken deze informatie om nieuwe producten en functies te ontwikkelen die beschikbaar zijn via onze service.
De verwerking is noodzakelijk voor onze legitieme belangen, namelijk het ontwikkelen van nieuwe producten en functies voor de service.
We gebruiken deze informatie om bepaalde functies en functionaliteiten van het apparaat te bieden. De verwerking is noodzakelijk om een contract tussen u en ons uit te voeren en om stappen te ondernemen voordat een contract tussen u en ons wordt gesloten.
[Network activity information and others] Gegevens verzameld als onderdeel van het iRobot-bètaprogramma. Informatie die door uw robot wordt verzonden, kan worden verzameld en verwerkt als onderdeel van de functie of functionaliteit binnen het iRobot-bètaprogramma.
  We gebruiken deze informatie om nieuwe functies en functionaliteiten van de service te testen wanneer u ermee heeft ingestemd deel te nemen aan het iRobot-bètaprogramma.
De verwerking is noodzakelijk voor onze legitieme belangen, namelijk het ontwikkelen en testen van nieuwe functies en functionaliteiten van de service.

 

Terug naar privacybeleid