BIJLAGE 1 – PERSOONLIJKE INFORMATIE DIE WE VERZAMELEN

Categorie persoonlijke informatie Verzameld Hoe we het gebruiken Rechtsgrondslag voor verwerking

[Network activity information] Gebruiksgegevens van robot en app. Informatie over hoe u uw robot en de product-apps gebruikt, zoals de levensduur en de status van de batterij, het aantal taken, apparaat-ID en locatietoewijzing, app-gebruik, functiegebruik en in-app-transacties.

We gebruiken deze informatie om bestellingen te verwerken en te verzenden.

De verwerking is noodzakelijk om een contract tussen u en ons uit te voeren en om stappen te ondernemen voordat een contract tussen u en ons wordt gesloten.
We gebruiken deze informatie om de functies en functionaliteit van de service te laten werken, te onderhouden en aan u te leveren. De verwerking is noodzakelijk om een contract tussen u en ons uit te voeren en om stappen te ondernemen voordat een contract tussen u en ons wordt gesloten.
We gebruiken deze informatie om klantenservice te bieden, inclusief het afhandelen van vragen of klachten. De verwerking is noodzakelijk voor onze legitieme belangen, namelijk het beheer van de service, voor marketingdoeleinden en communicatie met gebruikers.
We gebruiken deze informatie om retouren of reparaties te verwerken. De verwerking is noodzakelijk om een contract tussen u en ons uit te voeren en om stappen te ondernemen voordat een contract tussen u en ons wordt gesloten.
We gebruiken deze informatie om rechtstreeks met u te communiceren, bijvoorbeeld om u informatie te sturen over uw bestellingen, productverkopen, speciale aanbiedingen en nieuwe sitefuncties, in ieder geval in overeenstemming met uw voorkeuren. De verwerking is noodzakelijk voor onze legitieme belangen, namelijk het beheer van de service, voor marketingdoeleinden en communicatie met gebruikers.

[Personal identifiers] Identificatie-informatie, zoals uw nationale identiteitskaart of een ander identiteitsbewijs.

 

 

 

 

 

✔*
We gebruiken deze informatie om fraude op te sporen en te voorkomen. De verwerking is noodzakelijk voor onze legitieme belangen, namelijk het voorkomen en detecteren van fraude en het waarborgen van de naleving van onze algemene voorwaarden.
Wij gebruiken deze informatie om facturen en andere wettelijk vereiste documenten te verstrekken. De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen.
 [California Customer Records (Cal. Civ. Code §1798.80 (e))] Klantenrecords, zoals contactgegevens en betalingsinformatie. We gebruiken deze informatie om transacties te vergemakkelijken en u de service te bieden. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract met u.
We gebruiken deze informatie om klantenondersteuning te bieden.
De verwerking is noodzakelijk voor onze legitieme belangen, namelijk het beheren van de service. 
We gebruiken deze informatie om fraude op te sporen en te voorkomen.
De verwerking is noodzakelijk voor onze legitieme belangen, namelijk het detecteren en voorkomen van fraude.
[Protected classifications] Demografische informatie, zoals uw leeftijd, geboortedatum en geslacht.
 ✔* We gebruiken deze informatie om nieuwe producten en functies te ontwikkelen die beschikbaar zijn via onze service of onze service anderszins te verbeteren.
De verwerking is noodzakelijk voor onze legitieme belangen, namelijk het ontwikkelen en verbeteren van onze service en onze productontwikkeling te informeren.
We gebruiken deze informatie om te bepalen welke producten en diensten interessant voor u kunnen zijn voor marketingdoeleinden.
De verwerking is noodzakelijk voor onze legitieme belangen, namelijk om onze direct marketing te informeren.
[Commercial information] Aankoop- en transactie-informatie, zoals gekochte producten. Als u uw apparaat bij ons registreert, verzamelen we ook informatie over uw robot, zoals robot-ID, serienummer of productcode.
  We gebruiken deze informatie om bestellingen te verwerken en te verzenden.
De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract tussen u en ons.
We gebruiken deze informatie om klantenservice te bieden, inclusief het afhandelen van vragen of klachten.
De verwerking is noodzakelijk voor onze legitieme belangen, namelijk het beheren, ontwikkelen en verbeteren van onze service.
We gebruiken deze informatie om retouren of reparaties te verwerken.
De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract tussen u en ons.
We gebruiken deze informatie om te bepalen welke producten en diensten interessant voor u kunnen zijn en onze productontwikkeling te informeren.
De verwerking is noodzakelijk voor onze legitieme belangen, namelijk om onze direct marketing en productontwikkeling te informeren.
[Commercial information] Betalings- en factuurinformatie, zoals uw creditcard- of betaalpasinformatie, uw factuuradres en aankoopgeschiedenis.
  We gebruiken deze informatie om bestellingen te verwerken en te verzenden.
De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract tussen u en ons.
We gebruiken deze informatie om fraude op te sporen en te voorkomen.
De verwerking is noodzakelijk voor onze legitieme belangen, namelijk het detecteren en voorkomen van fraude.
[Geolocation]  Geschatte locatie, zoals de tijdzone waarin uw robot zich bevindt. We zullen uw exacte locatie, inclusief GPS-coördinaten, niet verzamelen of volgen zonder uw toestemming.
  We kunnen deze informatie gebruiken om te zorgen dat de inhoud van onze service relevant voor u is en om ons te helpen klantenservice te bieden, inclusief het verwerken van retouren of reparaties.
De verwerking is noodzakelijk voor onze legitieme belangen, namelijk het afstemmen van onze service op de gebruiker en om onze service in het algemeen te verbeteren.
[Inferences] Consumentengedrag, zoals gekochte producten, aankoopmotivatie en ander koopgedrag en voorkeuren.
  We gebruiken deze informatie om nieuwe producten en functies te ontwikkelen die beschikbaar zijn via onze service of onze service anderszins te verbeteren.
De verwerking is noodzakelijk voor onze legitieme belangen, namelijk het ontwikkelen en verbeteren van onze service en onze productontwikkeling te informeren.
We gebruiken deze informatie om te bepalen welke producten en diensten interessant voor u kunnen zijn voor marketingdoeleinden.
De verwerking is noodzakelijk voor onze legitieme belangen, namelijk om onze direct marketing te informeren.
[Other Personal Information] Demografische en levensstijlinformatie, zoals uw salaris of andere inkomsten, vrije tijd en andere interesses, aantal kinderen en aantal huisdieren, informatie over uw thuisomgeving.
 ✔* We gebruiken deze informatie om nieuwe producten en functies te ontwikkelen die beschikbaar zijn via onze service of onze service anderszins te verbeteren.
De verwerking is noodzakelijk voor onze legitieme belangen, namelijk het ontwikkelen en verbeteren van onze service en onze productontwikkeling te informeren.
We gebruiken deze informatie om te bepalen welke producten en diensten interessant voor u kunnen zijn voor marketingdoeleinden.
De verwerking is noodzakelijk voor onze legitieme belangen, namelijk om onze direct marketing te informeren.
[Other Personal Information] Opmerkingen, chats en meningen die u ons verstrekt wanneer u rechtstreeks contact met ons opneemt, zoals de inhoud van sms-berichten of e-mails die u ons stuurt.
  We gebruiken deze informatie om klantenservice te bieden, inclusief het afhandelen van vragen of klachten.
De verwerking is noodzakelijk voor onze legitieme belangen, namelijk het communiceren met gebruikers en het reageren op opmerkingen en klachten van gebruikers.
We gebruiken deze informatie in verband met het verwerken van retouren of reparaties.
De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract tussen u en ons.
We gebruiken deze informatie om nieuwe producten en functies te ontwikkelen die beschikbaar zijn via onze service of onze service anderszins te verbeteren.
De verwerking is noodzakelijk voor onze legitieme belangen, namelijk het ontwikkelen en verbeteren van onze service en onze productontwikkeling te informeren.
We gebruiken deze informatie om te bepalen welke producten en diensten interessant voor u kunnen zijn voor marketingdoeleinden.
De verwerking is noodzakelijk voor onze legitieme belangen, namelijk om onze direct marketing te informeren.
[Other Personal Information] Informatie ontvangen van derden, zoals sociale netwerken. Als u een sociaal netwerk verbindt met onze service, of met onze service communiceert via een sociaal netwerk, kunnen we informatie ontvangen van het sociale netwerk, zoals uw naam, profielinformatie en alle andere informatie die u het sociale netwerk laat delen met derden. De gegevens die we ontvangen, zijn afhankelijk van uw privacy-instellingen voor het sociale netwerk.
  We gebruiken deze informatie om u te laten aanmelden bij de service en om af te stemmen hoe de service aan u wordt gepresenteerd.
De verwerking is noodzakelijk voor onze legitieme belangen, namelijk het afstemmen van onze service op de gebruiker.
We gebruiken deze informatie om met u te communiceren en uw vragen te beantwoorden.
De verwerking is noodzakelijk voor onze legitieme belangen, namelijk om te communiceren met gebruikers.
[Other Personal Information] Voorkeuren, ingesteld voor meldingen, marketingcommunicatie, hoe onze website of apps worden weergegeven en hoe u de service gebruikt.
  We gebruiken deze informatie om onze service aan u weer te geven in overeenstemming met uw voorkeuren.
De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract tussen u en ons.
We gebruiken deze informatie om alleen de kennisgevingen te verstrekken en alleen de marketingcommunicatie te verzenden die u hebt afgesproken te ontvangen.
De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen.
Alle persoonlijke informatie hierboven vermeld. 
  We gebruiken alle persoonlijke informatie die we verzamelen, om de functies en functionaliteit van de service te laten werken, te onderhouden en aan u te leveren, en om met u te communiceren, om onze service en activiteiten te controleren en te verbeteren en om ons te helpen nieuwe producten en services te ontwikkelen.
De verwerking is noodzakelijk voor onze legitieme belangen, namelijk het beheren en verbeteren van de service.

*In beperkte rechtsgebieden

 

Terug naar privacybeleid